Události

udalosti


Duben 2015 – Mezinárodní akordeonová soutěž Petrohrad – 1. cena a zvláštní cena za interpretaci soudobé hudby


26.1. 2017 –        Stockholm

26.1. 2017 –        Stockholm

Více aktualit na má Facebookové stránce!